Oficiálna stránka našej obce

 Objednávky Zastupiteľstvo Faktúry Zmluvy

 Zmluvy na stiahnutie Archív Správy audítora VZN

DodávateľPredmet zmluvyDátumSuma
Ing. Peter Štefanko
Dobrianskeho 1607
093 01 Vranov nad Topľou
Mandátna zmluvaMANDÁTNA ZMLUVA-
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava
Zmluva o spolupráci 28.01.2016Zmluva o spolupráci TSP
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda č. 16/40/012/427.01.2016Dohoda § 12
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda č. 23/2016/§54-ŠnZ25.02.2016Dohoda č. 23-2016-§54-ŠnZ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda č. 14/§52a/201624.02.2016Dohoda 14-§ 52a-2016
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluvaPoistná zmluva
Slovak Telekom, a. s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb07.03.2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Environmentálna energetická agentúra, n. o.
Levočská 12
080 01 Prešov
Zmluva o poskytovaní služieb č. 6/2016/EEA18.01.2016Zmluva poskytovaní služieb č. 06-2016-EEA
Dôvera - zdravotná poisťovňa, a. s. Zmluva o elektronickej komunikácií26.04.2016Zmluva o elektronickej komunikácií
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda § 5227.04.2016Dohoda § 52
ENVI-PAK, a. s.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
Zmluva 22.04.2016Zmluva ENVI - PAK, a. s.
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Dodatok k zmluve14.6.2016Dodatok k zmluve SPP, a. s.
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Dodatok k zmluve14.6.2016Dodatok k zmluve SPP,a. s.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda č. 16/40/012/8215.6.2016Dohoda č. 16-40-012-82
BISMONT, s. r. o.
Cintorínska 330
093 03 Vranov n/T
Zmluva o dielo17.6.2016Zmluva o dielo
Ján Karch
Školská 651/34
093 02 Vranov n/T
Zmluva o dielo 14.7.2016Zmluva o dielo
Mgr. František Chochol
Advokátska kancelária
Kalinčiakova 10
093 01 Vranov n/T
Zmluva o poskytovaní služieb26.8.2016Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Milan GROŠKO - MGP
Miňovce č. 40
090 32 Miňovce
Zmluva o dielo č. 6/201605.09.2016zmluva-o-dielo-c-6-2016
Bukóza Holding, a. s.
Hencovská 2073
093 02 Hencovce
Zmluva o darovaní 22.08.2016zmluva-o-darovani
Inžinierske stavby, a. s.
Priemyselná 6
042 45 Košice
Zmluva o dielo 12.9.2016zmluva-o-dielo
Milan GROŠKO - MGP
Miňovce č. 40
090 32 Miňovce
Zmluva o poskytovaní služieb28.9.2016zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
Vienna Insurance Group
Štefanikova 17
811 03 Bratislava
Poistná zmluva 4.10.2016zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
Vienna Insurance Group
Štefanikova 17
811 03 Bratislav
Poistná zmluva4.10.2016zmluva-2
Komunálna poisťovňa, a. s.
Vienna Insurance Group
Štefanikova 17
811 03 Bratislav
Poistná zmluva4.10.2016zmluva-3
Slovak Telekom, a. s.
Bajkálska 28
817 62 Bratislava
Dodatok k zmluve19.10.2016dodatok-k-zmluve
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
Dodatok k zmluve 20.10.2016dodatok-c-1
Ing. Pavúk Anton
Nižný Hrabovec 309
094 21
Zmluva o dielo 15.9.2016zmluva-o-dielo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda § 1015.12.2016dohoda-%c2%a7-10
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda § 1215.12.2016dohoda-%c2%a7-12
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda § 50j22.2.2017Dohoda § 50j
Prešovský samosprávny kraj Zmluva o budúcej zmluve 08.02.2017Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
O2 Slovakia, s. r. o. Zmluva 22.03.2017Zmluva O2
O2 Slovakia, s. r. o. Zmluva 22.03.2017Zmluva O2 Slovakia
TEKTONIKA, s. r. o.
Hviezdoslavova 1328
091 01 Stropkov
Mandátna zmluva 24.03.2017Mandátna-príkazná zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda § 5203.04.2017Dohoda § 52
SVP, š. p.
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica
Zmluva o budúcej zmluve 21.04.2017ZMLUVA SVP, š. p.
O2 Slovakia, s. r. o. Zmluva 16.02.2017O2 Slovakia
O2 Slovakia, s. r. o. Zmluva16.02.2017O2
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
Poistná zmluva07.04.2017Poistná zmluva
DACHCOM, s. r. o.
Stropkov
Zmluva o dielo 18.04.2017Zmluva o dielo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda §5429.05.2017Cesta na trh práce § 54
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s. Zamestnávateľská zmluva08.08.2017Zamestnávateľská zmluva
K-STAV s. r. o.
Vranov n/T
Zmluva o dielo 08.08.2017Zmluva o dielo č. 01-2017
DD-ARCH, s. r. o.
Hencovce
Zmluva o dielo15.08.2017Zmluva o dielo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody
Dohoda č. 17/40/054/21224.08.2017Dohoda § 54
VSD, a. s.
Košice
Zmluva o pripojení 17.08.2017Zmluva o pripojení
Slovenský pozemkový fond
Bratislava
Nájomná zmluva07.02.2017Nájomná zmluva
VSD, a. s.
Košice
Zmluva 01.07.2017Zmluva
Ing. Milan Uhorščák
Kladzany
Mandátna zmluva 27.10.2017Mandátna zmluva
Tender and Development, s. r. o.
Bratislava
Mandátna zmluva 06.11.2017Mandátna zmluva
ROSASPOL, s. r. o.
Topoľčany
Zmluva o dielo 24.11.2017Zmluva o dielo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda č. 17/40/010/2820.11.2017Dohoda § 10
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda 28.11.2017Dohoda
Orange Slovensko, a. s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 29.11.2017Zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda §1215.12.2017Dohoda §12
Generali Poisťovňa, a. s. Poistná zmluva03.01.2018Poistná zmluva
BUKOZA HOLDING, a. s. Zmluva o darovaní Darovacia zmluva
Mesto Vranov n/T
Zmluva poskytovaní finančných prostriedkov16.02.2018Zmluva
MUDr. Tibor Kočiš
Vranov n/T
Zmluva o dieloZmluva o dielo
Marius Pedersen, a. s.
Trenčín
Zmluva o poskytovaní služieb 21.02.2018Zmluva o poskytovaní služieb
Okresný súd
Vranov nad Topľou
Dohoda 03.0512018Dohoda
SVP, š. p.
Banská Štiavnica
Nájomná zmluva 15.05.2018Nájomná zmluva
DALNet, s. r. o.
Michalovce
Zmluva o dielo 26.04.2018Zmluva o dielo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda § 52a24.05.2018Dohoda §52a
Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Bratislava
Úrazové poistenie 31.05.2018Úrazové poistenie
K-STAV, s. r. o.
Vranov n/T
Dodatok č. 1 a č. 2Dodatok č. 1 a č. 2
Alžeta Juhásová
Kučín 115
Nájomná zmluva 12.07.2018Nájomná zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda § 50j26.07.2018Dohoda §50j
Prešovský samosprávny kraj
Prešov
Zmluva o poskytnutí dotácie 01.08.2018Zmluva PSK - detské ihrisko
Rímsko katolícky farský úrad N. HrabovecZmluva o poskytnutí dotácie14.08.2018Zmluva
K-STAV, s. r. o.
Vranov n/T
Dodatok č. 310.08.2018Dodatok č. 3
Anna Kulichová,
Ján Krišta
Darina Žipajová
Kúpna zmluva na pozemok07.08.2018Kúpna zmluva na pozemok
Mária Michľová Kúpna zmluva na pozemok 07.08.2018Kúpna zmluva na pozemok 2
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda 25.09.2018Dohoda
K-STAV, s. r. o.
Vranov n/T
Zmluva o dielo č. 2/2018Zmluva o dielo č. 02-2018
Ing. Milan Uhorščák
Kladzany
Mandátna zmluva 15.10.2018Mandátna zmluva č. 01-10-2018
VÚB, a. s.
Bratislava
Zmluva o terminovanom úvere 23.11.2018Zmluva o terminovanom úvere
VÚB, a. s.
Bratislava
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 23.11.2018Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda § 10Dohoda § 10
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda § 12Zmluva §12
O2 Slovakia, s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb
MADE spol. s. r. o.
Banská Bystrica
Zmluva o spracovaní osobných údajov Zmluva o spracovaní osobných údajov
COOP Jednota, s. d.
Vranov n/T
Zmluva o odbere vody Zmluva o odbere vody
Ing. Štefan FenikZmluva o spracovaní účtovnej závierky Zmluva o spracovaní účtovnej závierky
MINV SR
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny
Zmluva - Rekonštrukcia obecnej budovy na komunitné centrumZmluva
EKOTEC, spol. s. r. o. Zmluva o kontrolnej činnosti Zmluva o kontrolnej činnosti
MsPS Strážske Zmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaní služieb
Rímsko katolícky farský úrad Nižný HrabovecZmluva o poskytnutí dotácie Zmluva
Mestský podnik služieb StrážskeZmluva č. 2/2019Zmluva č. 2-2019
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodinyZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuZmluva
STELL, s. r. o.
Dobrianskeho 1580
093 01 Vranov n/T
Zmluva o dielo Zmluva o dielo
BUKOCEL, a. s.
Hencovce
Zmluva o darovaní Zmluva o darovaní
Miroslav Vágner
Frenštát pod Radhoštěm
Kúpna zmluva Kúpna zmluva
TDOZ, s. r. o.
Humenné
Mandátna zmluva Mandátna zmluva
K-STAV, s. r. o.
Vranov n/T
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2018Dodatok č. 1
K-STAV, s. r. o.
Vranov n/T
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2018Dodatok č. 2
VÚB, a. s. Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1266/2018/UZDodatok č. 1
Kalendár
Počasie Vranov nad Topľou tu
Počet návštev
  • 96299Celkom:
  • 35Včera:
  • 36Dnes:
  • 0Online:
  • 22/03/2012OD: