Oficiálna stránka obce

Faktúry  Zmluvy  Zmluvy na stiahnutie

Archív  Správy audítora  VZN

DodávateľPredmet zmluvyDátumSuma
Ing. Peter Štefanko
Dobrianskeho 1607
093 01 Vranov nad Topľou
Mandátna zmluvaMANDÁTNA ZMLUVA-
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 6
814 55 Bratislava
Zmluva o spolupráci 28.01.2016Zmluva o spolupráci TSP
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda č. 16/40/012/427.01.2016Dohoda § 12
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda č. 23/2016/§54-ŠnZ25.02.2016Dohoda č. 23-2016-§54-ŠnZ
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda č. 14/§52a/201624.02.2016Dohoda 14-§ 52a-2016
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluvaPoistná zmluva
Slovak Telekom, a. s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb07.03.2016Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Environmentálna energetická agentúra, n. o.
Levočská 12
080 01 Prešov
Zmluva o poskytovaní služieb č. 6/2016/EEA18.01.2016Zmluva poskytovaní služieb č. 06-2016-EEA
Dôvera - zdravotná poisťovňa, a. s. Zmluva o elektronickej komunikácií26.04.2016Zmluva o elektronickej komunikácií
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda § 5227.04.2016Dohoda § 52
ENVI-PAK, a. s.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
Zmluva 22.04.2016Zmluva ENVI - PAK, a. s.
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Dodatok k zmluve14.6.2016Dodatok k zmluve SPP, a. s.
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Dodatok k zmluve14.6.2016Dodatok k zmluve SPP,a. s.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda č. 16/40/012/8215.6.2016Dohoda č. 16-40-012-82
BISMONT, s. r. o.
Cintorínska 330
093 03 Vranov n/T
Zmluva o dielo17.6.2016Zmluva o dielo
Ján Karch
Školská 651/34
093 02 Vranov n/T
Zmluva o dielo 14.7.2016Zmluva o dielo
Mgr. František Chochol
Advokátska kancelária
Kalinčiakova 10
093 01 Vranov n/T
Zmluva o poskytovaní služieb26.8.2016Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Milan GROŠKO - MGP
Miňovce č. 40
090 32 Miňovce
Zmluva o dielo č. 6/201605.09.2016zmluva-o-dielo-c-6-2016
Bukóza Holding, a. s.
Hencovská 2073
093 02 Hencovce
Zmluva o darovaní 22.08.2016zmluva-o-darovani
Inžinierske stavby, a. s.
Priemyselná 6
042 45 Košice
Zmluva o dielo 12.9.2016zmluva-o-dielo
Milan GROŠKO - MGP
Miňovce č. 40
090 32 Miňovce
Zmluva o poskytovaní služieb28.9.2016zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
Vienna Insurance Group
Štefanikova 17
811 03 Bratislava
Poistná zmluva 4.10.2016zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
Vienna Insurance Group
Štefanikova 17
811 03 Bratislav
Poistná zmluva4.10.2016zmluva-2
Komunálna poisťovňa, a. s.
Vienna Insurance Group
Štefanikova 17
811 03 Bratislav
Poistná zmluva4.10.2016zmluva-3
Slovak Telekom, a. s.
Bajkálska 28
817 62 Bratislava
Dodatok k zmluve19.10.2016dodatok-k-zmluve
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
Dodatok k zmluve 20.10.2016dodatok-c-1
Ing. Pavúk Anton
Nižný Hrabovec 309
094 21
Zmluva o dielo 15.9.2016zmluva-o-dielo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda § 1015.12.2016dohoda-%c2%a7-10
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda § 1215.12.2016dohoda-%c2%a7-12
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda § 50j22.2.2017Dohoda § 50j
Prešovský samosprávny kraj Zmluva o budúcej zmluve 08.02.2017Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
O2 Slovakia, s. r. o. Zmluva 22.03.2017Zmluva O2
O2 Slovakia, s. r. o. Zmluva 22.03.2017Zmluva O2 Slovakia
TEKTONIKA, s. r. o.
Hviezdoslavova 1328
091 01 Stropkov
Mandátna zmluva 24.03.2017Mandátna-príkazná zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda § 5203.04.2017Dohoda § 52
SVP, š. p.
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica
Zmluva o budúcej zmluve 21.04.2017ZMLUVA SVP, š. p.
O2 Slovakia, s. r. o. Zmluva 16.02.2017O2 Slovakia
O2 Slovakia, s. r. o. Zmluva16.02.2017O2
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
Poistná zmluva07.04.2017Poistná zmluva
DACHCOM, s. r. o.
Stropkov
Zmluva o dielo 18.04.2017Zmluva o dielo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda §5429.05.2017Cesta na trh práce § 54
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s. Zamestnávateľská zmluva08.08.2017Zamestnávateľská zmluva
K-STAV s. r. o.
Vranov n/T
Zmluva o dielo 08.08.2017Zmluva o dielo č. 01-2017
DD-ARCH, s. r. o.
Hencovce
Zmluva o dielo15.08.2017Zmluva o dielo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody
Dohoda č. 17/40/054/21224.08.2017Dohoda § 54
VSD, a. s.
Košice
Zmluva o pripojení 17.08.2017Zmluva o pripojení
Slovenský pozemkový fond
Bratislava
Nájomná zmluva07.02.2017Nájomná zmluva
VSD, a. s.
Košice
Zmluva 01.07.2017Zmluva
Ing. Milan Uhorščák
Kladzany
Mandátna zmluva 27.10.2017Mandátna zmluva
Tender and Development, s. r. o.
Bratislava
Mandátna zmluva 06.11.2017Mandátna zmluva
ROSASPOL, s. r. o.
Topoľčany
Zmluva o dielo 24.11.2017Zmluva o dielo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda č. 17/40/010/2820.11.2017Dohoda § 10
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda 28.11.2017Dohoda
Orange Slovensko, a. s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 29.11.2017Zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n/T
Dohoda §1215.12.2017Dohoda §12
Generali Poisťovňa, a. s. Poistná zmluva03.01.2018Poistná zmluva
BUKOZA HOLDING, a. s. Zmluva o darovaní Darovacia zmluva
Mesto Vranov n/T
Zmluva poskytovaní finančných prostriedkov16.02.2018Zmluva
MUDr. Tibor Kočiš
Vranov n/T
Zmluva o dieloZmluva o dielo
Marius Pedersen, a. s.
Trenčín
Zmluva o poskytovaní služieb 21.02.2018Zmluva o poskytovaní služieb

Kalendár

Meniny na web

Počasie Vranov nad Topľou tu
Počet návštev
  • 70525Celkom:
  • 41Včera:
  • 42Dnes:
  • 1Online:
  • 22/03/2012OD: