Oficiálna stránka našej obce

Faktúry  Zmluvy  Zmluvy na stiahnutie

Archív  Správy audítora

Súhrn Dokumentov za rok 2015

DodávateľPredmet zmluvyDátumSuma
Mária Tomková
Kučín 66
Kúpna zmluva22.1.2015465 eurKúpna zmluva.
Generali Poisťovňa, a. s. ProFi - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 9.2.2015461 eurPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Okresný súd Vranov n/T
M. R. Štefánika 874
093 32 Vranov nad Topľou
Dohoda o zabezpečení povinnej práce11.02.2015
Premier Consulting, spol. s. r. o. Zmluva o dielo 12.2.2015Zmluva o dielo
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č. 2015_MPC_PRINED_14810.02.2015Zmluva - MPC
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad TopľouDohoda č. 24/§ 52a/201523.2.2015Dohoda § 52
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad TopľouDohoda č. 021/§ 51/201523.2.2015Dohoda § 51
COOP Jednota, s. d.
Vranov n/T
Zmluva č. 1/2015 o nájme nebytového priestoru27.2.2015Zmluva o nájme - COOP Jednota
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad TopľouDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 27.3.2015Dohoda § 12
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad TopľouDohoda uzatvorená podľa §10 o pomoci v hmotnej núdzi12.03.2015Dohoda § 10
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad TopľouDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov27.4.2015Dohoda č. 72-2015
HIPPOSPRING, s. r. o.
Jasenov 323
066 01 Humenné
Nájomná zmluva č. K04811.5.2015Nájomná zmluva č. K048
M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.
Michalovská 10
073 01 Sobrance
Kúpna zmluva 11.5.2015Kúpna zmluva M.A.D.D. FRUIT, s. r. o.
RamontBuilding s. r. o.
Abranovce 11
082 52 Abranovce
Mandátna zmluva č. 6/2015/RB22.5.2015Zmluva o dielo č. 6-2015-RB
Enviromentálna energetická agentúra, n. o. (EEA, n.o.)
Levočská 12
080 01 Prešov
Zmluva o dielo č. 6/2015/EEA22.5.2015Zmluva o dielo č. 6-2015-EEA
DD-ARCH, s. r. o.
Hencovce 1836/25
Zmluva o dielo č. 01/2015 PD17.6.2015Zmluva o dielo č. 01- 2015 PD
Východ, n. o.
Krásny Brod 213
068 01
Nájomná zmluva31.7.2015Nájomná zmluva
Správa a údržba ciest PSK
Jesenná 14
080 05 Prešov
Zmluva o spolupráci 30.7.2015Zmluva o spolupráci č. SÚC PSK 76-4700-2200 ZoS-2015
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad TopľouDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb10.7.2015Dohoda § 12
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava
Poistná zmluva31.7.2015Poistná zmluva..
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad TopľouDohoda § 5215.7.2015Dohoda č. 16-§52-2015 ŠR
Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Prešov Zmluva o poskytnutí dotácia zo ŠR - prevencia kriminality5.8.2015Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR
MUDr. Tibor Kočiš
M. Benku 1894/21 A
Vranov nad Topľou
Zmluva o dielo15.8.2015Zmluva o dielo...
VÚB, a. s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
Zmluva o bežnom účte na dotácie17.8.2015Zmluva o bežnom účte na dotácie
Elektromontáže Vranov s. r. o.
B. Němcovej 2643
093 01 Vranov nad Topľou
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kučín 7.9.2015
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kučín 16.9.2015
N. S. E., s. r. o.
Remetské Hámre
Kúpna zmluva - dodávanie ovocia, zeleniny a zemiakov - školská jedáleň2.9.2015
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad TopľouDohoda č. 22/2015/§54 - Šanca na zamestnanie20.10.2015
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest26.10.2015
ROMANUS, s. r. o.
Sídl. 1. mája B 1
093 01 Vranov nad Topľou
Zmluva o dielo na výrobu a dodávku tovaru 20.11.2015ZMLUVA O DIELO na výrobu a dodávku tovaru
MUDr. Vlasta Janovská
Brestov 143
066 01 Humenné
Zmluva na poskytnutie služby 01.10.2015Zmluva na poskytnutie služby lekárska posudková činnosť
Bc. Štefánia RusnákováZmluva o poskytnutí služieb01.10.2015Zmluva o poskytnutí služieb
Jozef Hreha
Nižný Hrabovec 77
094 21
Zmluva o dielo 20.11.2015Zmluva o dielo BOZP
Tender & Development, s.r.o.
Škultétyho 1
831 04 Bratislava
Mandátna zmluvaMandátna zmluva - verejné obstarávanie
Octigon, a. s.
Prievozská 4/D
821 09 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaní služieb
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad TopľouDohodaDohoda č. 15-40-010-126
DD-ARCH s. r. o.
Hencovce 1836/25
Zmluva o dielo Zmluva o dielo č. 02-2015 PD
Jaroslav Hroš
Vinična 424/16
093 01 Vranov nad Topľou
Zmluva o dielo17.12.20155.900,-
DALNet,s.r.o.
071 01 Michalovce
Zmluva o dielo18.12.20156.258,-Zmluva o dielo - Kamerový a dohľadový systém pre obec Kučín
Ing. Radoslav Šalamon
Šrobarova 6566/13
080 01 Prešov
Zmluva o dielo - Svetelno-technicke meranie osvetlenia21.12.20151.365,-Zmluva o dielo
TENDER & Development,
s. r. o.
Škultétyho 1
831 04 Bratislava
Mandátna zmluvaMandátna zmluva..
DD-ARCH s. r. o.
Hencovce 1836/25
093 02 Hencovce
Zmluva o dielo 28.12.2015Zmluva o dielo č. 06-2015 PD
Ing. Peter Štefanko
Dobrianskeho 1607
093 01 Vranov n/T
Mandátna zmluva 31.12.2015Mandátna zmluva
DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miestZmluva DCOM

Kalendár
Počasie Vranov nad Topľou tu
Počet návštev
  • 96298Celkom:
  • 35Včera:
  • 36Dnes:
  • 0Online:
  • 22/03/2012OD: