Oficiálna stránka našej obce

DSCF0171iV spoločenskej miestnosti obce Kučín sa popoludní dňa 15.4.2013 uskutočnilo pracovné stretnutie poslanca Národnej rady SR, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka so starostami obcí: Kučín, Nižný Hrabovec, Hencovce, Sačurov, Bystré, Čičava, Jaromnice, Žalobín, Ondavské Matiašovce, Ľubotín.

Starostka Kučína na úvod predniesla príhovor, kde predstavila problémy obce. Okrem iného uviedla, že obec Kučín má v súčasnosti 524 obyvateľov, z toho 59 % je rómskych občanov. Obec nemá materskú školu, avšak v obci je 59 predškolských detí, z toho 53 rómskych.  Nezamestnanosť tvorí až 57 %, nezamestnaní sú najmä mladí ľudia vo veku 18-29 rokov.

Pani  Emília Pompová, prezidentka občianskeho inštitútu a vzájomného spolužitia  predstavila ďalších hostí a uviedla, že stretnutie sa koná v Kučíne, lebo obec slúži ako dobrý model spolunažívania medzi národnosťami.  Je to prvé pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočňuje za pomoci starostky p.  Marcely Baškovskej.

V odpoludňajších hodinách si prítomní prezreli v teréne  rómske domy v našej obci  a bývalú materskú školu.

Nasledovalo stretnutie so starostami obcí.  Starostka obce Kučín po privítaní prítomných odovzdala slovo p. Pollákovi, splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity, ktorý povedal, že úrad vlády je ochotný pomôcť pri výstavbe a rekonštrukcii materských škôl, ktoré sa budú stavať z europeňazí do roku 2020. Podporia hlavne montované MŠ, najmä integrované, kde budú rómske i nerómske deti. Maximálna výška dotácie na jednu MŠ bude 150 tis. EUR.  Podporia 3-4 školy.  Ide  hlavne o projekt predškolského vzdelávania Rómov, chcú podchytiť talentované rómske deti, ale aj o iné projekty – výstavba domov, rómske hliadky atď., ambícia predĺžiť povinnú školskú dochádzku z 10 na 12 rokov, po 9. ročníku pôjdu žiaci na učňovku, kde pobudnú 3 roky. Povinná 12-ročná školská dochádzka bude pre tých, ktorí to budú potrebovať, najmä pre rómske deti. Starostovia budú môcť komentovať návrhy cez úrad vlády.

Pán Jozef Červeňak, národný koordinátor pre rómske komunity uviedol, že 110 materských škôl vstúpi do projektu, čo je 8%, okrem Bratislavského kraja, ktorý je vyňatý. Podporia najmä Prešovský kraj a to pomôckami od pyžama po zubné kefky, písacie potreby a výlety. Budú prebiehať infosemináre.

Pán Štefan Potočňák oslovil starostov, aby sa predstavili. Potom nasledovala diskusia, v ktorej starostovia mohli predniesť svoje názory, problémy a hľadať riešenia. Fotografie pridané do fotogalérie.

Ďalšie takéto stretnutie sa uskutoční o pár dní v obci Čičava.

 

Kalendár
Počasie Vranov nad Topľou tu
Počet návštev
  • 93618Celkom:
  • 58Včera:
  • 56Dnes:
  • 1Online:
  • 22/03/2012OD: