Oficiálna stránka našej obce

Faktúry  Zmluvy  Zmluvy na stiahnutie

Archív  Správy audítora

Súhrn Dokumentov za rok 2012

DodávateľPredmet zmluvyDátumSuma
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. KošiceNájomná zmluva na prenájom Kučínskeho potoka5.1.20121 Euro
Mária TomkováBudúca kúpna zmluva - odpredaj pozemku parc.č. 47,49 na úpravu potoka9.1.2012456 Eur
Daňový úrad PrešovDohoda o elektronickom doručovaní písomností25.1.20120 Eur
Kooperativa poisťovňa, a.s.Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie30.3.201245 Eur
Úrad vlády SRDodatok č. 1/2012 k zmluve č.1643/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu 2.RP23.3.20120 Eur
Jozef BaškovskýZmluva č. 7/2012 o nájme nebytového priestoru23.4.2012199,16 Eur
Jednota dôchodcov na Slovensku-KučínZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce7.5.2012200 eur
Evanjelický a. v. cirkevný zbor KladzanyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce3.5.20121000 eur
Rímsko-katolícky farský úrad Nižný HrabovecZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce3.5.20122000 eur
Zväz zdravotne postihnutýchZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce22.5.2012200 eur
Neo Slovakia, s. r. o., PopradZmluva o uverejnení inzercie22.5.201250 eur
Slovak Telekom, a. s., BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb1.6.2012
Ján Dudáš - DUDASZmluva o vykonaní prác č. 14/201212.4.2012500 eur
Občiansky Inštitút - Vzájomné spolunažívanieZmluva o spolupráci11.6.2012
Rema - pohrebná službaZmluva o dielo20.4.20120 eur
Boonex, s. r. o .Nájomná zmluva č. 198/K20.4.20123,59 eur
ML - audit, s.r.oOverenie správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky účt. jednotky a výročnej správy odberateľa od roku 2011.14.9.2012600 eur
PEhAES, a.s. Zmluva o dielo zo dňa 16.01.2012 Dodatok č. 105.10.20120 eur
Ing. Anton PavúkZmluva o dielo - "Kanalizácia v obci Kučín"02.10.201211940 eur
TENDER - KONZULT, s.r.o.Mandátna zmluva č.3/201216.11.20122000 eur
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v.
094 21 Kladzany
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 26.11.20120 eur
Mestský podnik služieb mesta StrážskeZmluva č. 1/2013-S1 o poskytovaní služieb pre zabezpečenie činnosti súvisiacich so separovaným zberom19.12.20120 eur
Mestský podnik služieb mesta StrážskeDodatok č.1 k zmluve č.1/2008 - K1 o poskytovaní služieb pre zabezpečenie činnosti súvisiacich s nakladaním s komunálnymi a drobnými stav. odpadmi uzatvorená v zmysle § 269 a násl. Obch. zákonnika19.12.2012183 eur

Kalendár
Počasie Vranov nad Topľou tu
Počet návštev
  • 96299Celkom:
  • 35Včera:
  • 36Dnes:
  • 1Online:
  • 22/03/2012OD: