Obec Kučín

Oficiálna stránka našej obce

Pre nepriaznivé počasie sme si v našej obci pripomenuli Deň detí o týždeň neskôr, teda v sobotu 8.6.2013.  Na Slovensku sa tento sviatok slávi od roku 1952, vo svete už od roku 1925. Pani starostka pozvala všetky deti do kultúrnej miestnosti obce, kde sa mohli veselo vyšantiť. Deti sa veľmi tešili a prišli sviatočne vyobliekané, za čo patrí pochvala všetkým rodičom. Školáci i deti predškolského veku súťažili v rôznych disciplínach. Vyskúšali si napr. hod do koša, triafanie lopty do bránky hokejkou, skladanie čiapky z novín, nosenie pinpongovej loptičky na lyžici, nosenie prázdnych plechoviek na tácke či beh okolo celého obecného úradu. Deti ukázali svoje schopnosti a boli odmenené sladkosťami i veľkým potleskom.  Foto v galérii.

Den deti21

2

V nedeľu 12. mája 2013 sme si v kultúrnej miestnosti s našimi mamkami a babkami pripomenuli  Deň Matiek.  O príhovor sa postarala pani starostka obce a kultúrnym programom nás sprevádzali kučínske deti  svojimi básničkami, žiaci Materskej a Základnej školy z Kladzian spevom a tancom, a zaspievali nám aj členovia speváckej skupiny Kučínčanka (na obrázku). O zábavu sa postarali aj Vranovskí heligonkári a známa kučínska humoristka Agnesa Kridlová, ktorá nielen zaspievala, ale s Vladkou Florkovou a Tatianou Vavrekovou predviedla  aj scénku s názvom „Na súde“.  Pani starostka zároveň zablahoželala  p. Kridlovej k narodeninám, ktoré slávi v týchto dňoch a v mene Kučínčanov jej poďakovala za spríjemňovanie každého podujatia. Fotky nájdete tu.

DSCF0230i

.

V nedeľu 28. apríla 2013 popoludní sa v obci Kučín pred Obecným úradom uskutočnilo Stavanie mája. Po úvodnom slove pani starostky v programe vystúpili kučínske deti, žensko-mužská spevácka skupina Kučínčanka, ľudová rozprávačka Agnesa Kridlová a o najväčšiu zábavu sa postaral folklórny súbor Hrabovka z Nižného Hrabovca, v ktorom pôsobí aj mládež z Kučína. Máj je postavený a farebnými stužkami zdobí našu obec. Fotografie sú pridané tu.

DSCF0171iV spoločenskej miestnosti obce Kučín sa popoludní dňa 15.4.2013 uskutočnilo pracovné stretnutie poslanca Národnej rady SR, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka so starostami obcí: Kučín, Nižný Hrabovec, Hencovce, Sačurov, Bystré, Čičava, Jaromnice, Žalobín, Ondavské Matiašovce, Ľubotín.

Starostka Kučína na úvod predniesla príhovor, kde predstavila problémy obce. Okrem iného uviedla, že obec Kučín má v súčasnosti 524 obyvateľov, z toho 59 % je rómskych občanov. Obec nemá materskú školu, avšak v obci je 59 predškolských detí, z toho 53 rómskych.  Nezamestnanosť tvorí až 57 %, nezamestnaní sú najmä mladí ľudia vo veku 18-29 rokov.

Pani  Emília Pompová, prezidentka občianskeho inštitútu a vzájomného spolužitia  predstavila ďalších hostí a uviedla, že stretnutie sa koná v Kučíne, lebo obec slúži ako dobrý model spolunažívania medzi národnosťami.  Je to prvé pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočňuje za pomoci starostky p.  Marcely Baškovskej.

V odpoludňajších hodinách si prítomní prezreli v teréne  rómske domy v našej obci  a bývalú materskú školu.

Nasledovalo stretnutie so starostami obcí.  Starostka obce Kučín po privítaní prítomných odovzdala slovo p. Pollákovi, splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity, ktorý povedal, že úrad vlády je ochotný pomôcť pri výstavbe a rekonštrukcii materských škôl, ktoré sa budú stavať z europeňazí do roku 2020. Podporia hlavne montované MŠ, najmä integrované, kde budú rómske i nerómske deti. Maximálna výška dotácie na jednu MŠ bude 150 tis. EUR.  Podporia 3-4 školy.  Ide  hlavne o projekt predškolského vzdelávania Rómov, chcú podchytiť talentované rómske deti, ale aj o iné projekty – výstavba domov, rómske hliadky atď., ambícia predĺžiť povinnú školskú dochádzku z 10 na 12 rokov, po 9. ročníku pôjdu žiaci na učňovku, kde pobudnú 3 roky. Povinná 12-ročná školská dochádzka bude pre tých, ktorí to budú potrebovať, najmä pre rómske deti. Starostovia budú môcť komentovať návrhy cez úrad vlády.

Pán Jozef Červeňak, národný koordinátor pre rómske komunity uviedol, že 110 materských škôl vstúpi do projektu, čo je 8%, okrem Bratislavského kraja, ktorý je vyňatý. Podporia najmä Prešovský kraj a to pomôckami od pyžama po zubné kefky, písacie potreby a výlety. Budú prebiehať infosemináre.

Pán Štefan Potočňák oslovil starostov, aby sa predstavili. Potom nasledovala diskusia, v ktorej starostovia mohli predniesť svoje názory, problémy a hľadať riešenia. Fotografie pridané do fotogalérie.

Ďalšie takéto stretnutie sa uskutoční o pár dní v obci Čičava.

 

V sobotu 23.2.2013 sa v obci Kučín uskutočnil druhý ročník turnaja v stolnom tenise pod záštitou starostky obce Marcely Baškovskej. Víťazstvo o putovný pohár obhájil Ján Varga, ktorý si bravúrne poradil s každým súperom bez jedinej prehry. Hralo sa v štyroch kategóriach a to mládež do 18 rokov, v ktorej si so všetkými súpermi hravo poradil Samuel Roskoš, v kategórii muži do 45 rokov zvíťazil spomínaný víťaz celého turnaja Ján Varga, v kategórii muži nad 45 rokov zvíťazil Jozef Baškovský. Tento rok nechýbala ani kategória žien, v ktorej sa najlepšie umiestnila Marta Vavreková. Všetci  víťazi si odniesli pekné ceny, ale naprázdno neodišiel nikto, pretože okrem skvelých cien a atmosféry sa podávala vynikajúca kapustnica  a nechýbalo ani občerstvenie. Gratulujeme všetkým víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorých bolo tohto roku o čosi viac ako ten predchádzajúci. Pevne veríme, že ešte vo väčšom počte sa stretneme aj budúci rok.

PS: FOTO v Galérií…

Ako každý z nás už veľmi dobre vie,  sv. Mikuláša oslavujeme  šiesteho decembra, pretože pomáhal ľudom, bol dobrosrdečný a neskôr vysvätený za biskupa. Jeho duch stále prebýva v našich príbytkoch, ba dokonca naša pani starostka  ho dokázala skontaktovať,  aby k nám zavítal a potešil všetky naše malé deti.

Aj keď sv. Mikuláš nosí deťom darčeky šiesteho decembra, mal ďalekú a zdĺhavú cestu, navyše pani Zima rozprášila periny, preto musel spomaliť. To malo za následok, že do našej malej obce Kučín zavítal až dnes popoludní ôsmeho decembra. Prišiel na  koči spolu s čertom a dokonca i s muzikantom. Deti boli milo potešené, niektoré sa báli škaredého čerta, ale predsa poslušne Mikulášovi zaspievali pesničky či zarecitovali básničky a tak ich smelo mohol odmeniť sladkou odmenou.  Týmto v mene celej našej obce ďakujeme našej pani starostke, že nezabudla na našich najmenších a zaslala adresu Mikulášovi, aby ani tento rok neobišiel našu dedinku.

FOTO v galérií.

Kalendár

Meniny na web

Počasie Vranov nad Topľou tu

Počet návštev

  • 80504Celkom:
  • 67Včera:
  • 53Dnes:
  • 0Online:
  • 22/03/2012OD: