Oficiálna stránka obce
Starostka Obce
Starostka Obce

Marcela Baškovská

Kalendár

Meniny na web

Počasie Vranov nad Topľou tu
Návštevy
  • 63794Celkovo :
  • 5Dnes:
  • 44Včera:
  • 0Teraz online:

Faktúry  Zmluvy  Zmluvy na stiahnutie

Archív  Správy audítora

Súhrn Dokumentov za rok 2012

DodávateľPredmet zmluvyDátumSuma
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. KošiceNájomná zmluva na prenájom Kučínskeho potoka5.1.20121 Euro
Mária TomkováBudúca kúpna zmluva - odpredaj pozemku parc.č. 47,49 na úpravu potoka9.1.2012456 Eur
Daňový úrad PrešovDohoda o elektronickom doručovaní písomností25.1.20120 Eur
Kooperativa poisťovňa, a.s.Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie30.3.201245 Eur
Úrad vlády SRDodatok č. 1/2012 k zmluve č.1643/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu 2.RP23.3.20120 Eur
Jozef BaškovskýZmluva č. 7/2012 o nájme nebytového priestoru23.4.2012199,16 Eur
Jednota dôchodcov na Slovensku-KučínZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce7.5.2012200 eur
Evanjelický a. v. cirkevný zbor KladzanyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce3.5.20121000 eur
Rímsko-katolícky farský úrad Nižný HrabovecZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce3.5.20122000 eur
Zväz zdravotne postihnutýchZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce22.5.2012200 eur
Neo Slovakia, s. r. o., PopradZmluva o uverejnení inzercie22.5.201250 eur
Slovak Telekom, a. s., BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb1.6.2012
Ján Dudáš - DUDASZmluva o vykonaní prác č. 14/201212.4.2012500 eur
Občiansky Inštitút - Vzájomné spolunažívanieZmluva o spolupráci11.6.2012
Rema - pohrebná službaZmluva o dielo20.4.20120 eur
Boonex, s. r. o .Nájomná zmluva č. 198/K20.4.20123,59 eur
ML - audit, s.r.oOverenie správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky účt. jednotky a výročnej správy odberateľa od roku 2011.14.9.2012600 eur
PEhAES, a.s. Zmluva o dielo zo dňa 16.01.2012 Dodatok č. 105.10.20120 eur
Ing. Anton PavúkZmluva o dielo - "Kanalizácia v obci Kučín"02.10.201211940 eur
TENDER - KONZULT, s.r.o.Mandátna zmluva č.3/201216.11.20122000 eur
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v.
094 21 Kladzany
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 26.11.20120 eur
Mestský podnik služieb mesta StrážskeZmluva č. 1/2013-S1 o poskytovaní služieb pre zabezpečenie činnosti súvisiacich so separovaným zberom19.12.20120 eur
Mestský podnik služieb mesta StrážskeDodatok č.1 k zmluve č.1/2008 - K1 o poskytovaní služieb pre zabezpečenie činnosti súvisiacich s nakladaním s komunálnymi a drobnými stav. odpadmi uzatvorená v zmysle § 269 a násl. Obch. zákonnika19.12.2012183 eur