Oficiálna stránka našej obce

Obec Kučín:
Prvá písomná zmienka je z roku 1335 pod názvom Cuchin.  V roku 1391 Kuchin a  v roku 1773 Kucžin.  Maďarsky Kucsin, Alsóköcsény. Od roku 1808 nesie názov Kučín. Názov obce vznikol z mena Kuča. Pochádza zo starého stredovekého slovanského osobného mena, t.j. z názvu feudálneho vlastníka.
Obec sa zaraďuje medzi lokality Východoslovenských eneolitických mohýl, ktoré boli   obývané  v rozpätí 2200-1800 r. pred n. letopočtom. Na tieto mohyly sa bol v roku 1842 pozrieť aj ruský slávista Izmail Ivanovič Sreznevskij, ktorý navštívil Jána Hlovíka v Kladzanoch.  Obec Kučín bola zemianskym majetkom, patrila viacerým zemepánom a často striedala majiteľov – Bothfiakovcov, Tussayovcov, Karaszovcov a iných. Podľa maďarskej monografie obec bola odvekým statkom Bothfiakovcov a ich príbuzenstva. V roku 1428 inštalovali do majetku rodinu Tussay Bod, ale v tom čase má na ňom svoj podiel aj rodina Feketeovcov. Do jej jednotlivých častí inštalovali v roku 1520 Jána Thuryho a Mikuláša Peršelyho, v roku 1582 Juraja Szent-Iványiho, Ambróza Plagayho a v roku 1787 Mikuláša a Gabriela Milikóczyho.
V súpise z roku 1598, ako majitelia sú vyznačení Albert, Štefan a Mikuláš Tussayovci, Anna Hosszúmezeyová, Ján a Zigmund K“otvélyesyovci, Michal Szentlászlay a Peter Duka. V roku 1773 sú jej pánmi Kata Borsyová, Anton Fáy, František Szent-Léleky a Michal Kiszely, potom rodiny Bálpatyakyovcov, Oroszovcov, Borhyovcov, Kárászovcov, Fáyovcov a Lasztóczyovcov.

V obci Kučín sa nachádza rímskokatolícky gotický kostol Navštívenia Panny Márie z konca 14. storočia. Patrí k najstarším kostolom vranovského okresu i medzi najstaršie chrámy Východného Slovenska. Práve tu krátko na fare pôsobil  význačný humanistický básnik a náboženský prozaik 17. storočia, učiteľ, evanjelický farár Jakub Jakobeus.

Zrekonštruovaný kostolík posvätil košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik dňa 30. septembra 2007. O vykonanej posviacke kostola i oltára svedčia štyri kríže na stenách kostola. Slávnostnej svätej omše sa zúčastnilo mnoho veriacich z vtedajšej farnosti Hencovce i zo širokého okolia.

„Nech táto slávnostná chvíľa pretrvá aj vo Vašich srdciach, vo Vašich príbytkoch. Potešte sa, lebo máte byť na čo hrdí. Nie pyšní, ale hrdí. A kiež by ste naozaj cítili, že toto je Váš Boží chrám, že to je miesto Vášho stretnutia s Pánom, okrem súkromnej modlitby. A sem radi vždy prichádzajte a cíťte sa hrdí, že máte veľmi hlboké korene. Nie ste tu od včera, ani od predvčera, ale kostol je už zo 14. storočia. To znamená, že tento život tu bol plný, živý, životaschopný už oveľa skôr. V New Yorku sa ešte bizóny preháňali po lúkach, a vy tu už od 14. storočia máte kostol, ešte ani Amerika nebola objavená“, uviedol Mons. Stolárik v závere slávnostnej  sv. omše.

Počas odpustovej slávnosti 3. júla 2011 boli emeritným arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom posvätené i obnovené obrazy krížovej cesty.

V obci Kučín v okrese Vranov nad Topľou sa v roku 1925 v rodine obuvníka narodila slávna kanadská operná speváčka Helena Hajniková Janečková. V roku 1935 odišla s matkou a setrami do Kanady za otcom, ktorý tam pracoval.  Zomrela v roku 1993 v Kanade.   Dňa 29. júla 2001 bola tejto profesorke  hudby na Torontskej univerzite  odhalená pamätná tabuľa na budove Obecného úradu v Kučíne. Slávnostného aktu sa zúčastnil jej manžel vydavateľ Kanadských listov a publicista v Mississaugy  Ing. PhDr. Mirko Janeček (rodák z Bratislavy), štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí (MZV) SR  Ján Figeľ, tajomník Svetového kongresu bývalých politických väzňov pre SR Štefan Pazdera a ďalší významní hostia.

 

 

Kalendár

Meniny na web

Počasie Vranov nad Topľou tu
Počet návštev
  • 77460Celkom:
  • 77Včera:
  • 63Dnes:
  • 0Online:
  • 22/03/2012OD: