Obec Kučín

Oficiálna stránka obce

Starostka Obce

Marcela Baškovská

Marcela Baškovská

Kalendár

Meniny na web

Prihlásiť sa

Návštevy

  • 48808Celkovo :
  • 18Dnes:
  • 34Včera:
  • 1Teraz online:

Aktuálne nás čaká zmena na zimný čas. Hodiny si nastavíme o hodinu späť, z 3:00 hod na 2:00 hod,  v noci zo soboty na nedeľu 30. 10. 2016.

Na začiatku mesiaca november slávime dva sviatky: 1. novembra je Sviatok všetkých svätých a 2. novembra slávime Pamiatku na všetkých verných zosnulých. Venujme modlitbu našim zosnulým príbuzným a známym.

“Sprav Pane, nech vďaka tvojmu nekonečnému milosrdenstvu odpočívajú v pokoji duše veriacich zosnulých našich príbuzných, priateľov a dobrodincov. Sprav tiež, aby svojimi prosbami vyprosovali obrátenie neveriacich heretikov a hriešnikov teraz i vždy na celom svete.” (sv. Vincent Pallotti)

“…ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní,veď je napísané: “Buďte svätí, lebo ja som svätý.” (1Pt)

“Verím, že svätí majú veľký súcit s našimi biedami. Pripomínajú nám, že oni boli takisto krehkí a smrteľní ako my. Dopúšťali sa tých istých chýb, vydržali tie isté boje. Ich bratská láska bude ešte väčšia, ako bola na zemi, preto nás neprestanú ochraňovať a prosiť za nás.Mám len jediné želanie: stať sa veľkou svätou, lebo len toto má na zemi cenu. Som pevne rozhodnutá odvážne sa pustiť do práce. Nechcem Ježišovi odoprieť ani jednu z početných obetí, ktoré odo mňa požaduje, chcem mu odovzdať svoju dušu, aby ju úplne vlastnil a urobil s ňou, čo chce. Nepôjde to bez utrpenia. Viem to veľmi dobre. Ale aká to radosť trpieť pre toho, koho milujeme!”  (sv. Terézia z Lisieux)

“Moja svätosť a dokonalosť spočíva v úzkom zjednotení mojej vôle s Božou vôľou. Boh nikdy nasilu neobmedzuje našu slobodnú vôľu. Od nás závisí, či chceme prijať Božiu milosť, alebo nie, či budeme s ňou spolupracovať, alebo ju premárnime.” (sv. Faustína Kowalská)

Ako byť svätý podľa sv. Filipa Neriho tu klik:

Obec Kučín pripravila pre našich dôchodcov príjemné posedenie pri príležitosti  Mesiaca úcty k starším. Podujatie sa uskutočnilo vo viacúčelovej miestnosti  Materskej školy v nedeľu 16. októbra 2016.

K starším Kučínčanom sa pekne prihovorila pani starostka Marcela Baškovská. Vo svojom úvodnom slove nezabudla poďakovať za každé nové ráno, za slnko na nebi, za to, že môžeme prežiť nový deň. Zaželala všetkým veľa zdravia, šťastia a sily.  Privítala milého hosťa, ktorým bol predseda  Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska PaedDr. Ján Popaďák. Potom starostka predstavila Kučínčanov, ktorí sa tento rok dožívajú okrúhleho jubilea. Spolu so svojím zástupcom Danielom Delym im zablahoželala  a odmenila ich  darčekom. Ďalej uvítala spevácke skupiny Hencovčan z Hencoviec, Ondavku z Kladzian a folklórnu skupinu Rakovčan z Rakovca nad Ondavou, ktorí na úvod vystúpenia krásne zaspievali našim jubilantom srdečnú pieseň “Mnohaja i blahaja lita”. Potom všetci zvlášť vystúpili v bohatom kultúrnom programe. Spievali s veľkým zápalom, bolo vidno, že ich to naozaj baví. O príjemnú zábavu sa postarali i deti z Materskej škôlky Kučín, ktoré nielen spievali, recitovali a tancovali, ale aj pripravili malé scénky o varení, ale aj o tom, ako dedko ťahal repku :).  Dôchodkárom tak všetci spríjemnili upršaný deň.  Na záver bolo pripravené i pohostenie. Ďakujeme za pekné popoludnie.

dscf6988j

dscf7006j

1 2 3 22